Karty partnerskie

W Studio Tańca Rytm honorujemy karty Multisport Plus, Fitprofit oraz Fitflex.
Zapoznaj się z warunkami korzystania z kart partnerskich.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART

 1. Karty Multisport Plus, Fitprofit oraz Fitflex obowiązują wyłącznie z dowodem tożsamości.
 2. Karty Multisport Plus i Fitflex obowiązują tylko na kursy grupowe, których pojedyncze zajęcia trwają nie dłużej niż 60 min.
 3. Karty Multisport Plus oraz Fitflex są honorowane BEZ DOPŁAT.
 4. Karta Fitprofit jest kartą rabatową. Dopłaty należy dokonać z góry za:
  • 4 kolejne zajęcia (4 x 1h) - 40,00 zł / os
  • 4 kolejne zajęcia (4 x 90 min) – 80,00 zł / os
  • 8 kolejnych zajęć (8 x 1h) - 80,00 zł / os
  • 8 kolejnych zajęć (8 x 90 min) - 140,00 zł / os
 5. Każdy posiadacz karty Multisport Plus i Fitflex: aby uczęszczać na kurs tańca musi dokonać wpłaty KAUCJI - 50,00 zł od osoby, wówczas następuje rezerwacja na 4 kolejne wejścia wybranego kursu. Kaucja nie obowiązuje na zajęcia ZUMBY. Posiadacz karty zobowiązany jest do uczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach. Ewentualne nieobecności na wybranym kursie tańca należy odrobić na innym kursie w terminie 14 dni od daty nieobecności. W przeciwnym razie wpłacona kaucja przepada i należy dokonać ponownej wpłaty kaucji rezerwującej 4 kolejne zajęcia kursu. Jeśli Posiadacz karty zrealizuje w/w warunki, kaucja zostanie zwrócona w dniu ostatnich zajęć lub po ich zakończeniu. Odbiór kaucji jest w siedzibie Studio Tańca "Rytm" - nie później niż 14 dni od zakończenia kursu. Kaucję można przenieść na inny kurs tańca.
 6. Nieobecność prosimy odrabiać na kursie tańca, którego poziom jest zbliżony lub taki sam jak kurs tańca, na który są Państwo zapisani (w razie pytań prosimy o kontakt z Recepcją Studio).
 7. Jeżeli biorą Państwo udział w kilku kursach jednocześnie, wówczas obowiązuje Państwa większa ilość zajęć do zrealizowania - adekwatna do liczby kursów (1 kurs to 4 wejścia w 30 dni), ale Kaucję wpłacają Państwo Tylko Jedną.
 8. Kaucje obowiązują od 1.02.2014r.
 9. Kaucję należy wpłacić gotówką w recepcji studio najpóźniej w dniu pierwszych zajęć kursu przed ich rozpoczęciem.
 10. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kolejnych cyklach zajęć (jeden cykl to 4 kolejne wejścia danego kursu) należy poinformować o tym recepcję najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem następnego cyklu zajęć danego kursu. W przeciwnym razie Państwa rezerwacja zostaje przedłużona automatycznieo kolejne 4 zajęcia.
 11. W/w karty upoważniają do skorzystania z zajęć grupowych jeden raz w ciągu dnia. W razie chęci uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego samego dnia obowiązuje Posiadacza kart nasz cennik.
 12. Jeżeli w parze 1 osoba posiada jedną z w/w kart, wówczas druga osoba uiszcza opłatę zgodnie z naszym cennikiem  (cennik zawiera ceny od osoby).
 13. Studio Tańca "Rytm" od 14.03.2014 współpracuje z OK System Polska S.A:
  wejścia pojedyncze (honorowane na podstawie ważnego sms) na kursy grupowe:
  taniec w parach - dopłata 10zł/ 1 wejście
  taniec dla dzieci - dopłata 10zł/ 1 wejście
  taniec dla kobiet - brak dopłat
  Honorujemy także karnety OK System S.A dla Klientów Smart i BeFree:
  taniec dla par (4, 8, 16 wejść)
  taniec dla kobiet ( 4, 8, 12 wejść)
  taniec dla dzieci (45min x 4/ msc, 75 min x 4/msc).