Karty partnerskie

W Studio Tańca Rytm honorujemy karty Multisport Plus, Fitprofit oraz OK System!
Zapoznaj się z warunkami korzystania z kart partnerskich.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART

 1. Karty Multisport Plus, Fitprofit obowiązują z dowodem tożsamości.
 2. Karty Multisport Plus działają tylko na kursy grupowe, których pojedyncze zajęcia trwają nie dłużej niż 60 min.
 3. Do karty Multisport Plus należy dokonać dopłaty, której wysokość zależy od siedziby:
  1. Wola, Al. Prymasa Tysiąclecia 66: dopłata 5,00 zł / wejście.
  2. Mokotów, ul. Domaniewska 28: dopłata 10,00 zł / wejście.
  Dla Państwa wygody, w obu siedzibach można dokonać dopłaty z góry za 4 kolejne wejścia lub za 8 kolejnych wejść.
 4. Dopłaty obowiązują od 1.02.2019.
 5. Karta Fitprofit jest kartą rabatową, do której należy dokonać dopłaty:
  1. Dopłata 15,00 zł / wejście.
  2. Rabat 10,00 zł / 1 karta Fitprofit / 1 lekcja indywidualna.
  Dla Państwa wygody, w obu siedzibach można dokonać dopłaty z góry za 4 kolejne wejścia lub za 8 kolejnych wejść.
 6. Każdy posiadacz karty Multisport Plus, aby uczęszczać na kurs tańca musi dokonać wpłaty KAUCJI - 50,00 zł od osoby, która jest rezerwacją 4 kolejnych wejść wybranego kursu.
  Kaucja nie obowiązuje na zajęcia ZUMBY.
  Posiadacz karty zobowiązany jest do uczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach. Ewentualne nieobecności na zarezerwowanym kursie tańca należy odrobić na innym kursie w terminie 14 dni od daty nieobecności. W przeciwnym razie wpłacona kaucja przepada i należy dokonać ponownej wpłaty kaucji rezerwującej 4 kolejne zajęcia kursu.
  Jeśli Posiadacz karty zrealizuje w/w warunki, kaucja zostanie zwrócona w dniu ostatnich zajęć lub po ich zakończeniu.
  Odbiór kaucji jest możliwy w siedzibie Studio Tańca Rytm- nie później niż 14 dni od zakończenia kursu. Kaucję można przenieść na inny kurs tańca.
 7. Nieobecność prosimy odrabiać na kursie tańca, którego poziom jest zbliżony lub taki sam jak kurs tańca, na który są Państwo zapisani (w razie pytań prosimy o kontakt z Recepcją Studio).
 8. Jeżeli biorą Państwo udział w kilku kursach jednocześnie, wówczas obowiązuje Państwa większa ilość zajęć do zrealizowania - adekwatna do liczby kursów (1 kurs to 4 wejścia w 30 dni), ale kaucję wpłacają Państwo tylko jedną.
 9. Kaucje obowiązują od 1.02.2014r.
 10. Kaucję należy wpłacić gotówką w recepcji studio najpóźniej w dniu pierwszych zajęć kursu przed ich rozpoczęciem.
 11. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kolejnych cyklach zajęć (jeden cykl to 4 kolejne wejścia danego kursu) należy poinformować o tym recepcję najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem następnego cyklu zajęć danego kursu. W przeciwnym razie Państwa rezerwacja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 4 zajęcia.
 12. W/w karty upoważniają do skorzystania z zajęć grupowych jeden raz w ciągu dnia. W razie chęci uczestnictwa w kolejnych zajęciach tego samego dnia obowiązuje Posiadacza kart nasz cennik.
 13. Jeżeli w parze 1 osoba posiada jedną z w/w kart, wówczas druga osoba uiszcza opłatę zgodnie z naszym cennikiem (cennik zawiera ceny od osoby).
 14. Studio Tańca Rytm od 14.03.2014 współpracuje z OK System Polska S.A:
  W obu naszych siedzibach obowiązują wejścia pojedyncze ( honorowane na podstawie ważnego SMS ) na kursy grupowe:
  taniec w parach - dopłata 10zł / wejście
  taniec dla dzieci - dopłata 10zł / wejście
  taniec dla kobiet - dopłata 10zł / wejście